Szlaki prowadzą drogami i ścieżkami, którymi wiele lat temu wędrował ówczesny metropolita krakowski ks. kard. Karol Wojtyła w towarzystwie swojego sekretarza ks. Stanisława Dziwisza.

Szlak ks. kard. Karola Wojtyły rozpoczyna się przy kościółku św. Krzyża na trasie Chabówka – Nowy Targ następnie biegnie żółtym szlakiem na Rabską Górę i tutaj ma dwa warianty zejścia:

  1. Z  Rabskiej Góry drogami polnymi do Rokicin Podhalańskich przez boczną drogę obok boiska sportowego, Szkoły Podstawowej do Klasztoru Sióstr Urszulanek w Rokicinach Podhalańskich;
  2. z Rabskiej Góry polnymi drogami do Domu Opiekuńczo – Leczniczego im. Świętej Siostry Faustyny, przejście przez drogę Chabówka – Czarny Dunajec koło przystanku, drogą na Łysą Górę obok domu rodzinnego ks. Kardynała Stanisława Dziwisza, następnie zejście do Klasztoru Sióstr Urszulanek w Rokicinach Podhalańskich.

Szlak im. Ojca Świętego Jana Pawła II

  1. pierwsza trasa – zaczyna się od Gimnazjum nr 1 im. Ojca Świętego Jana Pawła II, później przez centrum Raby – przejście do Krzyża Milenijnego na Rabskiej Górze, stamtąd szlakiem obok źródełka św. Rozalii i Kapliczki Leśników św. Huberta, następnie do Kamienia Milenijnego zejście do Sieniawy – kościółek z XVIII w. i przejście do Bielanki.
  2. druga trasa – umożliwia przejście niebieskim szlakiem do Formozy (parking na granicy Podwilka i Spytkowic) w stronę Żeleźnicy. Stąd są dwie możliwości:
  • niebieskim szlakiem obok Żeleźnicy przez Spalenisko, Trzy Kamienie, Trzy Mostki do Raby Wyżnej,
  • żółtym szlakiem przez Górę Kirówkę, zejście do Bielanki i dalej do Sieniawy.

Na terenie gminy Raba Wyżna znajdują się cenne przyrodniczo i kulturowo tereny. Cała gmina, zgodnie z Rozporządzeniem nr 27 Wojewody Nowosądeckiego z dnia 01. 10. 1997 roku (Dz. Urz. Wojewody Nowosądeckiego nr 43/97), objęta jest formą ochrony, jaką jest obszar chronionego krajobrazu. Przez teren gminy prowadzą szlaki turystyczne w kierunku na Turbacz i Babią Górę, istnieją dogodne warunki do uprawiania turystyki rowerowej i konnej, jak również sportów zimowych.

Specyfika rolnictwa górskiego z dużym udziałem nieuprzemysłowionej hodowli w małych gospodarstwach jest atrakcyjną podstawą dla rozwoju agroturystyki. Gmina posiada również szereg obiektów zaliczanych do pomników przyrody. Obok walorów przyrodniczych gmina dysponuje również licznymi obiektami i zespołami zabytkowymi, zarówno wpisanymi do Rejestru Zabytków Nieruchomych Małopolskiego Konserwatora Zabytków, jak i nie ujętych w wymienionym rejestrze, ale cennych i ważnych dla gminy